ESET od 1 maja zmienia model sprzedaży i cennik

Podstawowym modelem sprzedaży rozwiązań ESET będzie model subskrypcji. Subskrypcje można zakupić na okres roku, dwóch i trzech lat. W modelu subskrypcji roczna cena danego rozwiązania jest stała, niezależnie od okresu, na jaki jest kupowana. Ewentualna obniżka ceny jest regulowana za pomocą dostępnych promocji.

1. Rozwiązania dla domu i mikrofirm

1.1. Subskrypcje imienne

Subskrypcje imienne wystawiane są na konkretnego użytkownika i wymagające podania jego danych w momencie zamówienia.

Ceny jednostkowe netto w złotówkach.

1.2. Subskrypcje do samodzielnej aktywacji

Subskrypcje sprzedawane bez zdefiniowania użytkownika końcowego, ich bieg rozpoczyna się w momencie aktywacji i podania danych użytkownika końcowego w programie.

Ceny jednostkowe netto w złotówkach.

Ważne: Subskrypcje do samodzielnej aktywacji są ważne przez okres 3 lat od momentu ich wygenerowania.

Produkty ESET Mobile Security oraz ESET Smart TV Security można stosować zamiennie, chroniąc TV lub urządzenie mobilne.

Zarządzanie subskrypcjami dla domu i mikrofirm odbywa się za pomocą darmowego portalu https://home.eset.com/.

1.3. Matryca aktywacji

2. Rozwiązania dla biznesu

2.1. Subskrypcje imienne

Subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych na okres 1, 2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach:

Subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych z konsolą lokalną na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach:

UWAGA: Subskrypcje pakietów biznesowych z konsolą lokalną oraz produkt samodzielny ESET Mail Security otrzymują status wycofane – aktywne. Do dnia 31 grudnia 2023r. realizowane są zamówienia na kontynuację subskrypcji, rozszerzenie liczby stanowisk, zmianę na pakiet o wyższej funkcjonalności oraz zmianę na pakiet biznesowy. Od 1 stycznia 2024r. możliwe jest zamówienie zmiany pakietu na pakiet biznesowy, co pozwala na korzystanie z konsoli w chmurze lub kontynuację używania konsoli lokalnej.

Subskrypcje elektroniczne produktów samodzielnych na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach:

2.2. Zawartość pakietów biznesowych

Zarządzanie subskrypcjami biznesowymi odbywa się za pomocą portalu ESET Business Account (EBA, www.eba.eset.com). Portal umożliwia m.in. monitorowanie w czasie rzeczywistym statusów poszczególnych subskrypcji, wykorzystanie liczby stanowisk oraz aktywację i dezaktywację subskrypcji. EBA umożliwia również wysyłanie powiadomień o wszystkich najważniejszych zdarzeniach.

Zarządzanie oprogramowaniem biznesowym ESET na stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych odbywa się za pomocą zintegrowanej konsoli ESET PROTECT, która umożliwia łatwą konfigurację rozwiązań zabezpieczających ESET. Konsola udostępnia administratorom m.in. aktualne informacje na temat stanu bezpieczeństwa wszystkich stacji roboczych, pakiet wstępnie zdefiniowanych polityk bezpieczeństwa oraz generowanie raportów za pomocą kilkudziesięciu dostępnych szablonów.

Każdy z pakietów biznesowych posiada możliwość ochrony maszyn wirtualnych. Jest ona realizowana w sposób agentowy.

3. ESET Endpoint Encryption

Subskrypcje elektroniczne ESET Endpoint Encryption na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach:

Subskrypcja bezterminowa zawiera serwis na okres 12 miesięcy. Po tym czasie, jeżeli Klient nie wykupi serwisu na kolejny rok, zostaje pozbawiony prawa do wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji do najnowszych wersji produktu.

4. ESET Endpoint Encryption Server

Subskrypcje elektroniczne ESET Endpoint Encryption Server na okres 1,2 lub 3 lat, ceny netto w złotówkach:

Wersje Essential, Standard i PRO można zintegrować z konsolą administracyjną ESET Endpoint Encryption Server.
Konsola jest darmowa przy zakupie jednego rodzaju subskrypcji dla minimum 5 użytkowników.
Dla ilości poniżej 5 użytkowników jednego rodzaju subskrypcji można dokupić konsolę.

5. ESET Secure Authentication

Subskrypcje elektroniczne ESET Secure Authentication na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach:

Aby skorzystać z możliwości generowania jednorazowych haseł (OTP), Klient musi kupić paczkę SMS-ów. Koszt jednej paczki 500 SMS-ów wynosi 250,00 PLN netto i nie podlega żadnym rabatom.

W ramach subskrypcji Klient ma do dyspozycji nielimitowaną liczbę SMS-ów przeznaczonych do aktywacji użytkowników.

6. Kalkulator licencji (generator ofert)

Oferty na zakup rozwiązania ESET można także wyliczać za pomocą kalkulatora ESET dostępnego pod adresem https://sklep.tech-sas.pl/kalkulator/ który stanowi wiarygodne źródło wycen.

Kalkulator ESET wylicza ofertę na zakup nowej subskrypcji oraz na wszystkie operacje możliwe do wykonania na aktywnej subskrypcji takie jak: kontynuacja subskrypcji, rozszerzenie liczby stanowisk, zmiana pakietu polegająca np. na przejściu do pakietu o wyższej funkcjonalności.

Po wprowadzeniu danych wejściowych kalkulator wyświetla cenę, ważną na dzień dokonania wyceny. Oznacza to, że przy wyliczaniu oferty składającej się z kilku operacji na aktywnej subskrypcji np.
kontynuacja subskrypcji wraz ze zmianą pakietu, cena może ulec zmianie w zależności od daty dokonania wyceny, bowiem wpływ na cenę może mieć np. zwrot za niewykorzystany okres ważności subskrypcji. Klient ma jednak możliwość wprowadzenia konkretnej daty, a kalkulator dokona wyliczenia oferty na dzień wskazany przez Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *