Jak naprawić obrazki w phpMyAdmin na Nginx

Mam świeżo zainstalowany phpMyAdmin na Ubuntu z Nginx. Dodałem sobie odpowiednie zapisy w pliku konfiguracyjnym które pozwalają mi na otwarcie phpMyAdmina poprzez adres: moja_domena.pl/phpmyadmin/

location /phpmyadmin {
	root /usr/share/;
	index index.php;
	try_files $uri $uri/ =404;
	
	location ~ ^/phpmyadmin/(doc|sql|setup)/ {
		deny all;
	}
	
	location ~ /phpmyadmin/(.+\.php)$ {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
		include fastcgi_params;
		include snippets/fastcgi-php.conf;
	}
}

Otwieram więc moja_domena.pl/phpmyadmin a tam nie ma ikon ani obrazków…

obrazki w phpMyAdmin

Link do obrazu wydaje się poprawny jednak wyskakuje błąd 404 Not found 🙁

Włączamy obrazki w phpMyAdmin

Rozwiązanie znalazłem w sieci -> tutaj jednak podzielę się nim poniżej.

Rozwiązaniem problemu będzie dodatnie wpisu z lokalizacją obrazków do pliku konfiguracyjnego ngnix

location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
            root /usr/share/;
        }

Teraz szybki rifresz i mam wszystko ładnie jak trzeba 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *