Kalkulator licencji do rozwiązań ESET

Cześć,

Napisaliśmy kalkulator licencji oprogramowania ESET. Kalkulator komunikuje się w czasie rzeczywistym z producentem i pobiera najbardziej aktualne ceny na podstawie wyboru użytkownika.

Poniżej przedstawiamy jego pełną funkcjonalność.

1. Data kalkulacji

Tuż po załadowaniu się strony pole „data kalkulacji” uzupełniane jest automatycznie bieżącą datą (w polskim formacie DD-MM-YYYY). Możliwe jest oczywiście ręczne wpisanie daty, lub wybranie jej z „datepickera” – małego kalendarza wywołanego po kliknięciu pole daty.

Jak widać, poprawność daty jest weryfikowana a w przypadku wykrycia nieprawidłowości oznaczana czerwonym kolorem, oraz ograniczona by nie można było dokonywać kalkulacji z datą z przeszłości.
Przykłady:

Data wpisana ręcznie z przeszłości

Data niepełna, lub brak daty

Data niepoprawna

Data prawidłowa

Obok pola daty umieszczono także przycisk umożliwiający szybkie wstawienie bieżącej daty „Wstaw dzisiejszą datę„. Prawidłowe uzupełnienie daty jest niezbędne, aby móc przejść do kolejnego kroku. Nieuzupełnienie, lub wpisanie błędnej daty „blokuje” możliwość przejścia dalej, powodując wyszarzenie przycisków z kroku 2 czyniąc je nieaktywnymi.

2. Rodzaj kalkulacji

Po uzupełnieniu daty kalkulacji przyciski „Nowa licencja” oraz „Operacja na istniejącej licencji” stają się aktywne i użytkownik może dokonać odpowiedniego wyboru.

2.1 Nowa licencja

Użytkownik nieposiadający licencji, lub chcący nabyć kolejną nową naciska przycisk „Nowa Licencja”. Następnie wybiera kategorię, a po jej wybraniu odpowiedni produkt. Kolejną czynnością jest wybór ilości stanowisk oraz czasu trwania docelowej licencji. Kalkulator automatycznie obliczy i wyświetli zarówno datę do kiedy dana licencja będzie ważna jak i jej cenę.

Oczywiście zmiana warunków początkowych tj. ilości stanowisk, czasu trwania, produktu czy daty kalkulacji dynamicznie i bez konieczności odświeżania strony zaktualizuje cenę.

Tutaj także działają pewne funkcjonalności, o których warto wspomnieć.

Wybór produktu jest ściśle uzależniony od wybranej kategorii. Zmiana kategorii powoduje automatyczną aktualizację listy produktów, ograniczając ich widoczność do tylko tych z wybranej kategorii. Zmiana produktu nie powoduje zmiany kategorii, ale ma wpływ na pole z docelową liczbą stanowisk (i przyciski + i – ) Dla przykładu: wybierając „ESET NOD32 Antivirus” minimalnie można wybrać 1 a maksymalnie 5. Gdy wybrano minimalną dozwoloną liczbę stanowisk przycisk (-) staje się nieaktywny, aby nie można było wybrać 0, liczb ujemnych lub ilości mniejszych niż minimum ustalone przez producenta.

Idąc dalej dla wersji „ESET Internet Security” maksymalną wartością jest 9, ale dla wersji biznesowych np. „ESET Protect Entry” minimum to 10 itd. zgodnie z progami ilościowymi ustalonymi przez producenta.

Długość licencji docelowej obliczana jest na podstawie daty kalkulacji uzupełnionej w 1 kroku, oraz wyboru jednego z 3 dostępnych pól typu „radio”. Ich przełączanie aktualizuje datę zakończenia licencji

Ostatecznie po wybraniu wszystkich wymaganych elementów, prezentowana jest cena dla klienta netto oraz brutto w PLN.

2.2 Operacja na istniejącej licencji

Użytkownik chcący dokonać operacji na istniejącej licencji wciska „Operacja na … ” w tym wariancie użytkownik proszony jest o podanie Identyfikatora licencji. Pole przyjmuje jedną z 3 wartości:

  • Nazwę użytkownika (zaczyna się od EAV-xxxxxxxxxx)
  • PLID – czyli publiczny identyfikator licencji (xxx-xxx-xxx)
  • Poprzedni klucz licencyjny

Pole jest oczywiście interaktywne a jego funkcje to między innymi:

Walidowanie licencji, w przypadku błędnie podanego identyfikatora wyświetlenie stosownego komunikatu.

Wszelkie niedozwolone znaki, w tym na przykład

< % @ ( ) $ ! # ^ & * = + / 

itp. a także spacje są automatycznie usuwane.

Wielokrotnie wpisany znak pauzy/minusa/średnika, występujący w identyfikatorze np. „—” zamieniany jest na „-” . Wpisanie znaku „-” na początku lub na końcu identyfikatora powoduje jego usunięcie i tak dalej… wszystko, aby maksymalnie uprościć i zminimalizować ryzyko pomyłki, ale i nie tylko 🙂

Prawidłowo wprowadzony Identyfikator, oraz jego poprawne rozpoznanie przez producenta jest „nagradzane” otwarciem pól informacyjnych z odczytanymi szczegółami posiadanej licencji. Są tam między innymi informacje o: dacie początku i końca bieżącej licencji, kategorii i produkcie, posiadanej liczbie stanowisk oraz PLID i EAV. Użytkownik może więc sprawdzić obecnie posiadaną licencję i na jej podstawie dokonać kolejnych wyborów.

W znanym już formularzu (tak, ten sam jak przy generowaniu nowych licencji) z tą różnicą, że teraz cena obliczana jest nie jak za nową licencję a za operację na bieżącej licencji. Przez słowo „operacja” można rozumieć:

  • Odnowienie (zmienia się czas)
  • Rozszerzenie (zmienia się ilość)
  • Migracja (zmienia się produkt)
  • Odnowienie z rozszerzeniem (zmienia się czas i ilość)
  • Odnowienie z Migracją (zmienia się czas i produkt)
  • Rozszerzenie z Migracją (zmienia się ilość i produkt)
  • Odnowienie, migracja i rozszerzenie (zmienia się ilość, czas i produkt)

Jak widać, możliwości jest sporo, są także takie, które nie są dostępne za pomocą tradycyjnych „gotowych” kluczy. Na przykład nie ma klucza do „Eset Internet Security” na 2 lub 4 stanowiska, ale… w tym kalkulatorze (i u nas jako Autoryzowanego partnera ESET) to możliwe!

W zaprezentowanym przykładzie dokonujemy wyceny Odnowienia z rozszerzeniem produktu „ESET Internet Security” o +1 rok oraz z 3 do 6 stanowisk:

Prosimy o zwrócenie uwagi na obliczoną datę końca licencji docelowej, która ustawiła się dokładnie na rok do przodu w stosunku do daty końca bieżącej licencji (niezależnie od wybranej daty kalkulacji). Sama data kalkulacji nie jest tu bez znaczenia. Ostateczna cena produktu może się zmieniać w czasie i ustawienie odpowiedniej daty kalkulacji zwiększa poprawność obliczeń.

Trwają prace nad dalszymi funkcjonalnościami oraz prawakami. Zachęcamy do testowania aplikacji a w przypadku znalezienia błędu, lub choćby literówki o zgłoszenie nam tego faktu. Przyjmiemy każdą krytykę i przeanalizujemy każdą waszą opinię. (nawet jeśli się nie podoba – prosimy napisz dlaczego 🙂

Wspomnieć należy, że kalkulator nie rejestruje ani nie zapisuje żadnych wprowadzonych, ani odczytanych danych. Kalkulator nie zwraca żadnych danych osobowych ani danych wrażliwych w tym danych klienta. Odczyt pochodzi bezpośrednio z systemów ESET co można zweryfikować w firmie DAGMA Sp. z o.o. która jest jedynym i oficjalnym dystrybutorem rozwiązań ESET w Polsce. Z przyjemnością aktywnie współpracujemy z dystrybutorem. POZDRAWIAM!

Nasze relacje z producentem określa specjalna umowa o współpracy. Wynika z niej szereg obowiązków, ale także uprawnień. To dzięki niej możemy między innymi wykorzystywać materiały graficzne na swoich stronach oraz z dumą możemy się posługiwać poniższym logiem 🙂

O kolejnych funkcjach i usprawnieniach postaramy się informować na bieżąco.

JAAAA Zapomniałbym o najważniejszym!!! Kalkulator dostępny jest pod adresem: https://sklep.tech-sas.pl/kalkulator/

Wbijajcie śmiało i testujcie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *