Tag Archives: internet

Pojęcie i początki Internetu

Pojęcie i początki Internetu

Internet (dosłownie: między-sieć; od łac. inter – między i ang. net – sieć), jako największa, najbardziej znana i najszybciej rozwijająca się sieć globalna obejmuje swoim zasięgiem niemal cały Świat. Jest wykorzystywana przez instytucje naukowe, organizacje rządowe, biznes, przemysł i osoby prywatne.