[PHP] Jak zwiększyć rozmiar przesyłanego pliku

Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie dostarczono nazwy pliku, albo jego rozmiar przekroczył rozmiar maksymalny, dozwolony przez konfigurację PHP.

Problem z importem (uploadem) pliku np. przez PhpMyAdmin?

Przyczyną jest limit maksymalnego rozmiaru pliku w konfiguracji PHP

Aby zwiększyć ten limit należy  otworzyć plik php.ini, który najprawdopodobniej będzie znajdować się w katalogu /etc/php/7.2/fpm/php.ini (w zależności od wersji PHP). Następnie musisz znaleźć i zmodyfikować następujące dyrektywy:

  • upload_max_filesize, określająca maksymalny dozwolony rozmiar przesyłanych plików (domyślnie 2 MB).
  • post_max_size, określa maksymalny rozmiar danych POST (domyślnie jest to 8 MB).

Po tej zmianie zapisz konfigurację i przeładuj PHP-FPM, uruchamiając następującą komendę: 

service php7.2-fpm reload

albo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *