Reset / zmiana hasła w Switchu Cisco Catalyst 2960

Aby zmienić hasło w Switchu Cisco Catalyst 2960 należy:

Wyłączyć zasilanie,

Podłączyć przewód do gniazda CONSOLE (ja użyłem MiniUSB)

W menadżerze urządzeń powinien pojawić się nowy port COM

Uruchomić program emulujący terminal (ja korzystam z PuTTY). W typie połączenia wybrałem Serial, w pole Serial line wpisałem COM13 – czyli numer portu odczytany z menadżera urządzeń. Speed 9600

Wcisnąć i trzymać przycisk MODE

Włączyć zasilanie (ja włożyłem kabel zasilający)

Przycisk MODE trzymam do czasu pojawienia się pomarańczowej diody SYST, lub w terminalu zobaczę że „coś” się dzieje i powinienem zobaczyć „The password-recovery mechanism is enabled” – wtedy puszczam przycisk MODE.

Do konsoli wpisuję

flash_init

następnie

dir flash:

pamiętaj o dwukropku : na końcu

Pojawi się lista plików a między innymi będzie tam config.text. Zmieniamy jego nazwę, wpisując komendę w postaci:

rename flash:<stara_nazwa> flash:<nowa_nazwa>

rename flash:config.text flash:config.text.old

Plik powinien mieć teraz zmienioną nazwę można to zweryfikować ponownie wpisując:

dir flash:

i jak widać zgodnie z zamierzeniem mamy config.text.old

teraz wydajemy komendę:

boot

Rozpocznie się ładowanie systemu

W tym kroku wpisujemy

no

Następnie wydajemy komendę enable lub po prostu:

en

Jak widać zostaliśmy zalogowanie do systemu bez hasła. Teraz ponownie zmieniamy nazwę pliku config

rename flash:config.text.old flash:config.text

następnie

copy flash:config.text system:running-config

Ok, teraz klepiemy

conf t

i kolejno ustawiamy hasła

enable secret <twoje_nowe_haslo>
enable password <twoje_nowe_haslo>

to jednak nie powinno być takie samo jak secret 🙂

i dalej

line vty 0 15
password admin123
login
line con 0
password admin12345

oczywiście pamiętając by te adminy123 itd zastąpić czymś swoim i bardziej skomplikowanym

Ostatnie kroki to wyjście i zapisanie konfiguracji

exit
exit
write memory

teraz mamy już poustawiane swoje hasła i możemy się logować 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.