Lenovo fbfmon.sys – PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

Użytkownicy laptopów Lenovo mogą się spotkać z błędem który uniemożliwia uruchomienie systemu Windows. Mowa tutaj o wyskakującym niebieskim ekranie śmierci tzw. Blue Screen z informacją o problemie ze sterownikiem fbfmon.sys. Jest to sterownik dostarczony przez Lenovo wraz z programem Lenovo Boot Optimizer.

fbfmon.sys

 

A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.

fbfmon.sys

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

STOP: 0x00000050 (0xFFFFFA81474F4C82, 0x0000000000000000, 0xFFFFFF880013DD301, 0x0000000000000005)

fbfmon.sys – Address FFFFF880013DD301 base at FFFFF880013D8000, DateStamp 4cecddf1

….

Nasz serwis laptopów opisze w skrócie co należy wykonać aby móc uruchomić system Windows.

Aby system Windows załadował się bez błędu należy odszukać i usunąć plik fbfmon.sys znajdujący się w folderze C:\Windows\system32\drivers

Po tej operacji Windows uruchomi się normalnie. Dodatkowo można usunąć i/lub ponownie zainstalować program Lenovo EE Boot Optimizer.

Przechwytywanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *