Status naprawy

Numer seryjny:
ID zlecenia:

Naklejka z numerem seryjnym znajduje się najczęsciej na spodzie urządzenia

Numer seryjny znajduje się obok “Serial No :” lub "SN:"

Najczęściej serwisowana marka laptopa

UWAGA - marka najczęsciej serwisowana nie oznacza że jest najgorsza. Może to zonaczać, że jest jej najwięcej na rynku.