Thunderbird – Automatyczna konfiguracja konta

Thunderbird – Automatyczna konfiguracja konta

Jesteś tutaj:
< Wstecz

Skonfigurowanie konta pocztowego w Thunderbirdzie jest łatwe. Wszystko, co należy zrobić, to podać nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło. Thunderbird automatycznie ustali parametry połączenia, takie jak porty, nazwy serwerów, protokoły zabezpieczeń itp.

Aby Thunderbird mógł automatycznie utworzyć konto, komputer w tym czasie musi być połączony z internetem.

W wyświetlonym oknie dialogowym należy podać dane dotyczące konta. To samo okno dialogowe zostanie wyświetlone przy próbie utworzenia konta pocztowego (z poziomu menu Plik > Utwórz > Konfigurację konta pocztowego… lub z poziomu menu NarzędziaKonfiguracja kont > Czynności > Dodaj konfigurację konta pocztowego…). Nowe konto można również dodać, klikając nazwę istniejącego konta i w sekcji Konta, klikając Email w podsekcji Utwórz konfigurację konta…. Zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe.

Po kliknięciu przycisku  Kontynuuj , Thunderbird sprawdzi dostawcę usługi pocztowej i spróbuje określić ustawienia serwera.
Program automatycznie znalazł preferowane ustawienia serwera. Po kliknięciu przycisku  Gotowe  możesz już korzystać z poczty e-mail.