Uniwersalne ustawienia klienta poczty

Uniwersalne ustawienia klienta poczty

Uwagi: Usługa dostępu do poczty e-mail IMAP koordynuje serwer z aplikacją pocztową. Wiadomości, które zostały przeczytane/usunięte/odpowiedziane, są wyświetlane w taki sposób zarówno na serwerze, jak i w aplikacji. Usługa POP3 nie jest skoordynowana z serwerem. Wiadomości oznaczone w aplikacji pocztowej jako przeczytane/usunięte/odpowiedziane widać inaczej na serwerze. Oznacza to, że po kolejnych sesjach pobierania wiadomości przy użyciu protokołu POP3 wszystkie będą widoczne jako nieprzeczytane. Poczta wychodząca jest wysyłana przy użyciu protokołu SMTP. Zalecamy używanie protokołów .
Thunderbird – Automatyczna konfiguracja konta

Thunderbird – Automatyczna konfiguracja konta

Skonfigurowanie konta pocztowego w Thunderbirdzie jest łatwe. Wszystko, co należy zrobić, to podać nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło. Thunderbird automatycznie ustali parametry połączenia, takie jak porty, nazwy serwerów, protokoły zabezpieczeń itp. Aby Thunderbird mógł automatycznie utworzyć konto, komputer w tym czasie musi być połączony z internetem. W wyświetlonym oknie dialogowym należy podać dane dotyczące konta. To samo okno dialogowe zostanie wyświetlone przy próbie utworzenia konta pocztowego (z poziomu menu  >  >  lub z poziomu menu >  >  > ). .